Uppsala Akademiska Kammarkörs Vänner

En förening för att stödja Uppsala Akademiska Kammarkör

UAK 50

UAK fyllde 50 år 2007. UAKV:s gåva till den aktiva kören var en bok om 50 års körliv.

Boken speglar Uppsala Akademiska Kammarkör som en del av Sveriges körliv under 50 år. Genom att intervjua körens fyra dirigenter Eric Ericson, Dan-Olof Stenlund, Anders Eby och Stefan Parkman framträder en körhistorisk verksamhet av intresse, inte bara för den jubilerande kören själv utan för alla dem som intresserar sig för svenskt körliv idag. Boken innehåller en förteckning över samtliga körkompositioner som UAK framfört vid konserter under åren 1957-2007. För den som vill komma UAK närmare in på livet hittar man en hel del i bokens andra del: om nyårskonserterna, om de många resorna, om den enskilda koristens reflektioner och hur det är att vara publik. En rad ur den svenske tonsättaren Knut Håkansons körkomposition Lustwins Wijsa till text av Samuel Columbus har fått ge UAK:s jubileumsbok sitt namn; sången sjöngs under körens första decennier som en lystringssång vid varje konsert.

Boken innehåller en förteckning över samtliga körkompositioner som UAK framfört vid konserter under åren 1957-2007. Raden av tonsättarnamn som träder fram visar på repertoarbredd, såväl genremässigt som tidsmässigt och ger på det sättet en intressant bild av vad svensk körsång burit med sig till sina körsångare och lyssnare under ett halvt sekel.

För den som vill komma UAK närmare in på livet hittar man en hel del i bokens andra del: om nyårskonserterna, om de många resorna, om den enskilda koristens reflektioner och hur det är att vara publik.

Beställ den hos UAKV: info@uakv.se

UAK 25

Redan inför 25-årsjubileet sammanställdes en bok med syftet beskriva UAK:s historik i form av artiklar av körens ordförande genom åren samt i form av en fullständig och systematisk repertoarförteckning (ur förordet). Den ger berättar om hur en kör blir till och innehåller kommentarer från flera av de moderna tonsättare vars verk UAK har framfört.

Boken finns inte att beställa men kan laddas ner som pdf.